Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej dla kandydatów na studia I i II  stopnia posiadających obywatelstwo polskie, na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I i II stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Uchwała nr 8/IX/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 27 września 2021r.

Uchwała nr 7/IX/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 27 września 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/IX/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 27 września 2021r.

Uchwała nr 7/III/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 19 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/III/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 marca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/III/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 marca 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 7/III/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 marca 2021 r.

Druk podania do Rektora o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności

Uchwała nr 6/VI/20/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/VI/20/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 25 czerwca 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/VI/20/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 25 czerwca 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/VI/20/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 25 czerwca 2020r.