bip logo

Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej dla kandydatów na studia I i II  stopnia posiadających obywatelstwo polskie, na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I i II stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Uchwała nr 2/VIII/22/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/VIII/22/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 18 sierpnia 2022

Uchwała nr 12/X/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 9 października 2021 r.

Załącznik nr1 do Uchwały nr 12/X/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 9 października 2021

Uchwała nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

 

 

Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia - cudzoziemiec

Oświadczenie kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego