Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Powiślańskiej Szkoły Wyższej dla kandydatów na studia I i II  stopnia posiadających obywatelstwo polskie, na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I i II stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Uchwała nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/VI/21/S Senatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 czerwca 2021 r.

 

 

Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia - cudzoziemiec

Oświadczenie kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego